Samen bouwen aan een weerbare samenwerking.

— Succesvolle samenwerkingsrelaties

Vraag: wat staat er aan de basis van een succesvolle samenwerking? Antwoord: de onderlinge relatie tussen de samenwerkende partners. Zonder twijfel. In mijn ervaring is dat één van de meest bepalende factoren voor succes. Een relatie die tegen een stootje kan, die goed doordacht is en voorbereid is op wisselende omstandigheden. Een samenwerking die verder gaat dan een gedeelde visie en missie. Waarin achterliggende belangen centraal staan en er een dieper begrip bestaat voor elkaars motivatie en beweegredenen. 

Ik help partijen bij het smeden van een duurzame samenwerkingsrelatie. Zodat contracten kunnen blijven waar ze horen: onderin de bureaula.

— Voor wie geschikt?

Start Ups

Projectpartners

Teamontwikkeling

— Wat krijg je precies?

Een respectvolle begeleiding bij het onderzoeken van alle aspecten van jullie samenwerking. Achtergronden, beweegredenen, belangen en doelstellingen. Ze komen allemaal aan bod. Net als mogelijke scenario's en hoe je daarmee kunt omgaan. De afspraken die jullie daarover maken, leggen we grondig vast. Noem het een 'samenwerkings-overeenkomst nieuwe stijl'. Gericht op de toekomst en op onderling vertrouwen. Zodat er een basis ontstaat, waar je op terug kunt vallen.   

Wie profiteren het meest van mijn aanpak?

— Start Ups

Een goed idee. Daar begint het altijd mee. Twee ondernemers die het helemaal zien zitten. En een tijdlang op een roze wolk van gedroomd succes vertoeven. De drive en energie die uitgaat van de opstart. Fantastisch! Maar wat gebeurt er bij een hele snelle groei, of als er juist meer geld nodig is, er onverhoopt ziekte in het spel is? Dan komt het op de wendbaarheid en de weerbaarheid van de onderliggende relatie aan. Ik help jullie deze te vormen, te beschrijven en vast te leggen.


— Projectpartners

Twee bedrijven die aanvoelen dat ze op bepaalde punten zeer complementair zijn. Met elkaars expertise kunnen ze samen iets moois ontwikkelen. Daarbij is het cruciaal om te weten hoe beide partijen in de wedstrijd zitten. Wat is het moment van opschalen? Of juist van exit? Hoe gaan we om met nieuwe kennis? Wat als de doelstellingen niet meer synchroon lopen? Ik help samenwerkende partners verschillende scenario's te ontwikkelen die zorgen voor een duurzame en weerbare samenwerkingsrelatie. 


— Teamontwikkeling

Teams zijn er in allerlei soorten en maten. In de sport, op het werk. Teams die al tijden bij elkaar of juist net gevormd zijn. Uiteindelijk gaat het om de chemie die binnen het team ontstaat, die bepaalt of de potentie van het team tot bloei komt. Vanzelfsprekend zijn visie/missie en doelstelling belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is het dat de teamleden van elkaar weten hoe ze in bepaalde situaties reageren en welke individuele belangen er spelen. Voor een beter begrip, en vooral een sterkere onderlinge relatie. Weerbaar, wendbaar, duurzaam. Maar vooral: gericht op de toekomst. 

"Mooi om te zien dat ondernemers en werknemers die elkaar schijnbaar door en door kennen, tóch nieuwe kanten aan elkaar ontdekken. Vaak komen belangen op tafel waar men niet direct bij had stilgestaan. Dat is pure winst!"

— De methodiek

Hoe pak ik het aan?

Even om de verwachtingen helder te hebben: ik geef geen management adviezen. Wat ik wél doe: we gaan samen hard aan het werk om jullie samenwerkingsrelatie te verstevigen. Daarom wil ik jullie allereerst goed leren kennen en dat bestaat altijd uit kennismaking met de betrokken partners in het proces. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Welke vraagstukken leven er en wat willen jullie met elkaar bereiken? Vervolgens gaan jullie onder begeleiding en aan de hand van een stappenplan elkaar (nog) beter leren kennen: verwachtingen, intentie, visie op samenwerking, kwaliteiten, valkuilen. Want weten wat je aan elkaar hebt, dat is de basis voor vertrouwen. En als je elkaar vertrouwt, dan mag je het met elkaar oneens zijn. Dat gaat dan niet ten koste van de relatie, maar versterkt die juist.

— Het vastleggen

Wat is het resultaat?

Tijdens het proces gaan we zaken tegenkomen, die jullie graag willen vastleggen. Intenties, belangen, visie, valkuilen, doelstellingen, rollen, risico's, scenario's in de vorm van: als dit gebeurt, dan doen we dat. Maar ook (bijv.): hoe regelen jullie de opvolging als één van de partners overlijdt? Alle afspraken worden vastgelegd. Secuur, to the point, respectvol en in begrijpelijke taal. Zodat jullie precies weten wat je aan elkaar hebt. Met als resultaat een (juridisch) document, dat toekomstgericht en pragmatisch is opgesteld. En dat tegelijkertijd het onderlinge vertrouwen verstevigt. Het document legt daarmee een solide basis onder jullie samenwerking. 

— Prediation®

Prediation® ? Wat is dat precies?

Ik ben gecertificeerd Prediation®  Expert. Prediation® zou je kunnen zien als een nieuwe vorm van afspraken maken, die sterk rekening houdt met de onderlinge dynamiek. We bespreken en leggen de zaken dusdanig vast, zodat er een groter onderling vertrouwen in de samenwerkingsrelatie ontstaat. Wendbaar, omdat er rekening wordt gehouden met wisselende omstandigheden. Weerbaar, omdat belangen en beweegredenen zichtbaar worden. En duurzaam, omdat de samenwerkingsrelatie toekomstgericht versterkt wordt. De aanpak en de technieken uit de Prediation® methodiek, pas ik toe tijdens de begeleiding van mijn klanten. Deze methodiek, die is gebaseerd op 'conscious contracting' is vastgelegd en gecertificeerd door het ADR Register. Lees hier meer over het gedachtegoed van Prediation®. En hier meer over Voorkans dat de methodiek heeft ontwikkeld.

Edwin Verhoef

"Ja, dat klopt. Ik heb al wat vlieguren achter de rug. Zowel in de uitvoering als in leidinggevende posities. Ik heb gemerkt dat ik het beste tot mijn recht kom in situaties waar nog niet alles in kannen en kruiken is. Waar gepionierd of ontwikkeld wordt. Onontgonnen terrein, onbekende wateren, voeten in de modder. Daar komen mijn eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, verbinden, doorzetten, loyaliteit en samenwerken het meest tot zijn recht. 

Ik heb een flinke ervaring opgedaan met het opzetten van nieuwe bedrijven, die daarnaast samenwerkingen met andere partijen hebben gezocht en opgezet. Maar heb ook een fusie van 3 bedrijven mede geleid. Met drie behoorlijk verschillende culturen. Boeiend! 

Wat mij nog het meest definieert: ik ben een teamsporter. Altijd geweest. Er is niets zo interessant om te kijken op welke manier er met het hele team gewerkt wordt aan een gezamenlijk doel. Inhoud is dan slechts een onderdeel van het proces. De achterliggende belangen, maar vooral de onderliggende relaties zijn doorslaggevend.

Bel of mail me om eens verder te praten. Lijkt me leuk!" 

Neem contact op